fa ایران
Login

کشور

ایرانایران

زبان ها

Persian
 • Persian
fa ایران
Login
Red Stag Casino مرور
Red Stag Casino
26 Bonuses available in May 2023

Red Stag Casino مرور

به روز شده در: 04/25/2023
216K بازیکنان
ایران پذیرفته شده است بازیکنان ازایران
جواز:
Curacao Curacao
بررسی شده

کيفيتش به طور صحيح به واسطه iran-bonusesfinder.com امتحان شده است

امکانات در:

همه جوايز موجود Red Stag Casino

بدون جایزه سپرده در Red Stag Casino

ایران
بدون جایزه سپرده: USD 10 تا حد USD 160
پیشنهاد به پایان می رسد:
00
D
:
12
H
:
21
M
:
50
S
مرور
رمز جایزه

بازخورد کاربر

 • کازینو برای من کار نکرد
 • بونوس برای من کار نکرد
 • بونوس دیگر وجود ندارد
 • کد بونوس معتبر نبود

چرخش رایگان در Red Stag Casino

ایران
چرخش رایگان: 47 FS تا حد $150
مرور
رمز جایزه

بازخورد کاربر

 • کازینو برای من کار نکرد
 • بونوس برای من کار نکرد
 • بونوس دیگر وجود ندارد
 • کد بونوس معتبر نبود
ایران
چرخش رایگان: 45 FS تا حد USD 160
پیشنهاد به پایان می رسد:
00
D
:
12
H
:
21
M
:
50
S
مرور
رمز جایزه

بازخورد کاربر

 • کازینو برای من کار نکرد
 • بونوس برای من کار نکرد
 • بونوس دیگر وجود ندارد
 • کد بونوس معتبر نبود
ایران
چرخش رایگان: 30 FS تا حد $160
پیشنهاد به پایان می رسد:
00
D
:
12
H
:
21
M
:
50
S
مرور
رمز جایزه

بازخورد کاربر

 • کازینو برای من کار نکرد
 • بونوس برای من کار نکرد
 • بونوس دیگر وجود ندارد
 • کد بونوس معتبر نبود
ایران
چرخش رایگان: USD 20 تا حد USD 150
پیشنهاد به پایان می رسد:
00
D
:
12
H
:
21
M
:
50
S
مرور
رمز جایزه

بازخورد کاربر

 • کازینو برای من کار نکرد
 • بونوس برای من کار نکرد
 • بونوس دیگر وجود ندارد
 • کد بونوس معتبر نبود
ایران
چرخش رایگان: 35 FS تا حد USD 160
پیشنهاد به پایان می رسد:
00
D
:
12
H
:
21
M
:
50
S
مرور
رمز جایزه

بازخورد کاربر

 • کازینو برای من کار نکرد
 • بونوس برای من کار نکرد
 • بونوس دیگر وجود ندارد
 • کد بونوس معتبر نبود
ایران
چرخش رایگان: 20 FS تا حد USD 150
پیشنهاد به پایان می رسد:
00
D
:
12
H
:
21
M
:
50
S
حد اقل سپرده: USD 25
وظیفه: 40xB
مرور
رمز جایزه

بازخورد کاربر

 • کازینو برای من کار نکرد
 • بونوس برای من کار نکرد
 • بونوس دیگر وجود ندارد
 • کد بونوس معتبر نبود

جایزه خوش آمدید در Red Stag Casino

ایران
جایزه خوش آمدید: 500 % تا حد Not stated
حد اقل سپرده: 25 USD/EUR
وظیفه: 30x
مرور
رمز جایزه

بازخورد کاربر

 • کازینو برای من کار نکرد
 • بونوس برای من کار نکرد
 • بونوس دیگر وجود ندارد
 • کد بونوس معتبر نبود
ایران
جایزه خوش آمدید: 275% تا حد USD 550 + 100 Free Spins on Dolphin Reef
حد اقل سپرده: USD 25
وظیفه: 30x
مرور

بازخورد کاربر

 • کازینو برای من کار نکرد
 • بونوس برای من کار نکرد
 • بونوس دیگر وجود ندارد
 • کد بونوس معتبر نبود
ایران
جایزه خوش آمدید: 500 % تا حد Not stated
حد اقل سپرده: USD 10
وظیفه: 30x
مرور
رمز جایزه

بازخورد کاربر

 • کازینو برای من کار نکرد
 • بونوس برای من کار نکرد
 • بونوس دیگر وجود ندارد
 • کد بونوس معتبر نبود

جایزه های سپرده در Red Stag Casino

ایران
Match bonus: 300% تا حد USD 600
حد اقل سپرده: USD 25
وظیفه: 30x
مرور
رمز جایزه

بازخورد کاربر

 • کازینو برای من کار نکرد
 • بونوس برای من کار نکرد
 • بونوس دیگر وجود ندارد
 • کد بونوس معتبر نبود
ایران
جایزه سپرده سوم: 100 % تا حد 200 EUR/USD + 50 Free Spins on Funky Chicken
حد اقل سپرده: 25 EUR/USD
وظیفه: 30x
مرور

بازخورد کاربر

 • کازینو برای من کار نکرد
 • بونوس برای من کار نکرد
 • بونوس دیگر وجود ندارد
 • کد بونوس معتبر نبود
ایران
4th Deposit Bonus: 175 % تا حد 350 EUR/USD + 50 Free Spins on Cool Bananas
حد اقل سپرده: 25 EUR/USD
وظیفه: 30x
مرور

بازخورد کاربر

 • کازینو برای من کار نکرد
 • بونوس برای من کار نکرد
 • بونوس دیگر وجود ندارد
 • کد بونوس معتبر نبود
ایران
5th Deposit Bonus: 100 % تا حد 200 EUR/USD + 25 Free Spins on City of Gold
حد اقل سپرده: 25 EUR/USD
وظیفه: 30x
مرور

بازخورد کاربر

 • کازینو برای من کار نکرد
 • بونوس برای من کار نکرد
 • بونوس دیگر وجود ندارد
 • کد بونوس معتبر نبود
ایران
Deposit Bonus: 150 % تا حد EUR/USD 300 + 25 Free Spins on Cherry Blossoms
حد اقل سپرده: EUR/USD 25
وظیفه: 30x
مرور

بازخورد کاربر

 • کازینو برای من کار نکرد
 • بونوس برای من کار نکرد
 • بونوس دیگر وجود ندارد
 • کد بونوس معتبر نبود
ایران
Deposit Bonus: 275 % تا حد 550 EUR/USD + 150 Free Spins on King Tiger
حد اقل سپرده: 25 EUR/USD
وظیفه: 30x
مرور

بازخورد کاربر

 • کازینو برای من کار نکرد
 • بونوس برای من کار نکرد
 • بونوس دیگر وجود ندارد
 • کد بونوس معتبر نبود
ایران
Monthly Bonus: 300 % تا حد Not stated
حد اقل سپرده: 25 EUR/USD
وظیفه: 20x
مرور
رمز جایزه

بازخورد کاربر

 • کازینو برای من کار نکرد
 • بونوس برای من کار نکرد
 • بونوس دیگر وجود ندارد
 • کد بونوس معتبر نبود
ایران
Weekly Deposit Bonus: 115 % تا حد Not stated
انواع جوایز: برای بازیکنان موجود
حد اقل سپرده: 25 EUR/USD
وظیفه: 20x
مرور
رمز جایزه

بازخورد کاربر

 • کازینو برای من کار نکرد
 • بونوس برای من کار نکرد
 • بونوس دیگر وجود ندارد
 • کد بونوس معتبر نبود
ایران
Weekend Bonus: 125 % تا حد Not stated
انواع جوایز: برای بازیکنان موجود
حد اقل سپرده: 25 EUR/USD
وظیفه: 20x
مرور
رمز جایزه

بازخورد کاربر

 • کازینو برای من کار نکرد
 • بونوس برای من کار نکرد
 • بونوس دیگر وجود ندارد
 • کد بونوس معتبر نبود
ایران
Deposit Bonus: 75 % تا حد Not stated
حد اقل سپرده: 25 USD/EUR
وظیفه: 20x
مرور
رمز جایزه

بازخورد کاربر

 • کازینو برای من کار نکرد
 • بونوس برای من کار نکرد
 • بونوس دیگر وجود ندارد
 • کد بونوس معتبر نبود
ایران
پاداش نقدی: 25% تا حد Not stated
حد اقل سپرده: Not stated
وظیفه: 30x
مرور

بازخورد کاربر

 • کازینو برای من کار نکرد
 • بونوس برای من کار نکرد
 • بونوس دیگر وجود ندارد
 • کد بونوس معتبر نبود
ایران
2nd Deposit Bonus: تا حد USD 350 + 100 Free Spins on Fat Cat
انواع جوایز: چرخش رایگان
حد اقل سپرده: USD 25
وظیفه: 30x
مرور

بازخورد کاربر

 • کازینو برای من کار نکرد
 • بونوس برای من کار نکرد
 • بونوس دیگر وجود ندارد
 • کد بونوس معتبر نبود
ایران
Monthly Deposit Bonus: 200 % تا حد Not stated
انواع جوایز: برای بازیکنان موجود
حد اقل سپرده: USD 10
وظیفه: 20x
مرور
رمز جایزه

بازخورد کاربر

 • کازینو برای من کار نکرد
 • بونوس برای من کار نکرد
 • بونوس دیگر وجود ندارد
 • کد بونوس معتبر نبود
ایران
Weekly Deposit Bonus: 115% تا حد Not stated
انواع جوایز: برای بازیکنان تازه
حد اقل سپرده: USD 10
وظیفه: 20x
مرور
رمز جایزه

بازخورد کاربر

 • کازینو برای من کار نکرد
 • بونوس برای من کار نکرد
 • بونوس دیگر وجود ندارد
 • کد بونوس معتبر نبود
ایران
Weekend Bonus: 125% تا حد Not stated
انواع جوایز: برای بازیکنان تازه
حد اقل سپرده: USD 10
وظیفه: 20x
مرور
رمز جایزه

بازخورد کاربر

 • کازینو برای من کار نکرد
 • بونوس برای من کار نکرد
 • بونوس دیگر وجود ندارد
 • کد بونوس معتبر نبود
ایران
Deposit Bonus: 75% تا حد Not stated
حد اقل سپرده: USD 10
وظیفه: 20x
مرور
رمز جایزه

بازخورد کاربر

 • کازینو برای من کار نکرد
 • بونوس برای من کار نکرد
 • بونوس دیگر وجود ندارد
 • کد بونوس معتبر نبود

بررسی عمومی

حد اقل سپرده

$1 (Paysafecard),$20 (E-wallets),$25 (Credit Cards

حد اکثر برداشت از حساب

$2,000 Weekly

امکانات

 • تمام بخش های بازی NetEnt پوشش داده شده است
 • کازینو فوق العاده
 • بیشتر از 999 بازی های کازینو
 • کازینو تایید شده انگلستان - از UKGC جواز دریافت نموده است
 • وب ساید قابل جهت یابی آسان
 • طراحی مناسب تلفن همراه
 • جایزه بزرگ خوش آمدید
 • 24/7 پشتیبانی زنده

کازینو

سیستم عامل های پشتبانی شده

عصر جدید قمار راتجربه نماید - همه بازیهای مورد نظر شما در تلفون هوشمند شما و تابليت

 • سیار
 • تابلیت
 • Desktop

تادیات مبلغ

حد اقل پرداخت

$100

روش های سپرده

 • MasterCard
 • Neteller
 • Visa
 • Skrill
 • Paysafe Card
 • Neosurf
 • Bitcoin
 • Litecoin
 • AMEX
 • Sofort

روش های برداشت از حساب

 • Neteller
 • Skrill
 • Bank Wire Transfer
 • Bitcoin
 • Litecoin
 • Check

زمان پرداخت

 • کیف برقی

  48 hours

 • انتقالات بانکی

  10 days

 • چیک ها

  5 days

 • وقت باقی مانده

  72 hours

بازی و نرم افزار

Red Stag Casino بازی ها

نرم افزار کازینو

 • Wager Gaming

اطلاعات بیشتر درباره casino-name$

بررسی عمومی

به يک زخيره متاثر کننده مجهز استRed Stag Casino توسط توسعه دهنده گان مثل Wager Gaming . انتخاب کنيد که بازی کنيد از طريق هر موبايل و يا هم از طريق کمپيوتر تان به طور زنده بازی کنید.

عکس صفحه های از Red Stag Casino

کازینو ای آنلاین Red Stag Casino جایزه بگیرید Red Stag Casino کسينو Red Stag که در ورود

صاحب

Deckmedia N.V.

تاریخ تأسیس

2015

تماسها

سایت سیستر Red Stag Casino

بررسی

casino-name$ نظرات خارجی

میانگین امتیاز

بررسی های بازیکنRed Stag Casino

(0 بررسی)

اولین نفری باشید که یک بازخورد ثبت میکند

هیچکس تا به حال این کازینو بازخورد را ثبت نکرده است.

تجربه خود را در مورد این پیشنهاد با ما به اشتراک بگذارید و به سایر کاربران کمک کنید تا انتخاب کنند!

یک بررسیی را بنویسید

Please enter your name
Please enter correct email
100 characters left Maximum number of characters: 1000 100 characters left Maximum number of characters: 1000

به این کازینو نمره دهید:

10 /10
Please enter your rating

Your comment was sent successfully!

Problem Please select subject

Your feedback was sent successfully!

We use cookies as set out in our privacy policy. By clicking on this pop up, you agree to our policies.