نحوه طبقه بندی ما از کسینوها

از انجا که همه کسینوها در همه کشورها به طور يکسان مشهور نیستند، ما طبقه بندی کسینوها آنلاین ایجاد کرده ایم. طبقه بندی ما مبنی بر اساس ترجیحات بازی کنان منطقه ای، فهرستهای برتر سایر محلات بین المللی در باره بهترین کسینوهای آنلاین است.ما همچنان شهرت کسینوهای آنلاین در جهان در نظر می گریم.

شهرت کسینوها در جهان

  • نظارت و بررسی همه فهرستهای سیاه جهان برای حضور در آنها در یک يا یک کسینو ديگر.
  • شهرت کسینو در ایران (مقدار رفت و امد) – مردم چند بار برای این محل در انترنیت جستجو می کنند
  • وجود جواز + ما بررسی جوازهای کسینو را انجام می دهیم / ما همچنین جوازهای تولید کنندگان دستگاه های بازی را بررسی می کنیم

نمایندگی های منطقه ای

  • که ايا کسینو از ایران بازیکنان را قبول می کند
  • موجودیت نسخه زبان بر محل
  • روش های پرداخت و پول که برای ایران مشهور است

طبقه بندی با توجه به نظم

  • ما نظارت بیش از ۱۰۰ کسینوهای مشهور ترین و قابل اعتبار طبقه بندی ان لاین و جایزه ها را (Askgamblers, LCB, The Pogg, Casino Guru, etc.) انجام می دهیم. کارکنان انها شامل گروه های بزرگ کارمندان و کارشناسان است. انها معیار طلایی با کیفیت در دنیا قمار هستند. بنا بر این، این احمقانه خواهد بود که به نظر انها اعتماد نه شود.